Προσωπικά Μαθήματα - A1-C2

Προσωπικά προγράμματα για κάθε μαθητή ανάλογα με:

  • στόχους
  • ταχύτητα
  • διαθέσιμο χρόνο 

Ιδιαίτερα μαθήματα παραδίδονται δια ζώσης και online και ο μαθητής μπορεί με προσιτές τιμές να προετοιμαστεί για όλες τις εξετάσεις από το Α1 μέχρι το C2.
Με λιγότερες ώρες μπορεί με τα ειδικά προγράμματα που υπάρχουν να επιτευχθεί ένας υπερεντατικός ρυθμός.  

Doro
Scroll to top