ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

(ηλικίες 7-10 χρονών)

Τα παιδικά τμήματα είναι για παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού που θέλουν να δώσουν ειδικό βάρος στην εκμάθηση των Γερμανικών. Η εκμάθηση γίνεται με ειδικά βιβλία για αυτήν την ηλικία και με διδακτικό προσωπικό με ειδικές γνώσεις στις μικρότερες ηλικίες μαθητών, ώστε να μάθουν τα Γερμανικά με φυσικό τρόπο και με χαρά ανεξάρτητα από πιστοποιήσεις.

Τμήμα KIDS 1  

Elementar

Ηλικίες: δευτέρα και τρίτη τάξη του Δημοτικού
Ώρες: Μία φορά την εβδομάδα από μία ώρα. (Σύνολο μία ώρα την εβδομάδα) 
Περιγραφή: Με παιχνίδι μαθαίνουν τις πρώτες τους λέξεις, αλλά και να προφέρουν σωστά τα Γερμανικά και να λένε τις πρώτες προτάσεις.  

Τμήμα KIDS 2

Α1

Ηλικίες: τρίτη, τετάρτη και πέμπτη τάξη του Δημοτικού
Ώρες: Μία φορά την εβδομάδα από 2 ώρες. 
Περιγραφή: Με ευχάριστο τρόπο μαθαίνουν φυσικά να φτιάχνουν προτάσεις σε διάφορα θέματα της καθημερινότητας τους.

ΕΦΗΒΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

(ηλικίες 11-17 χρονών)

Τμήμα Αρχαρίων για Εφήβους J1

A1

Ώρες:
α. Μία φορά την εβδομάδα από δύο ώρες. (Σύνολο δύο ώρες την εβδομάδα)
β. Δύο φορές την εβδομάδα από μία ώρα. (Σύνολο δύο ώρες την εβδομάδα)
Περιγραφή: Σε αυτό το τμήμα γίνεται όλη η ύλη του επιπέδου Α1.
Δυνατότητα Προετοιμασίας για την πιστοποίηση Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1/ÖSD-KID A1.

Τμήμα Εφήβων J2

Α2

Ώρες:
α. Μία φορά την εβδομάδα από δύο ώρες. (Σύνολο δύο ώρες την εβδομάδα) 
β. Δύο φορές την εβδομάδα από μία ώρα. (Σύνολο δύο ώρες την εβδομάδα)
Περιγραφή: Σε αυτό το τμήμα γίνεται όλη η ύλη του επιπέδου Α2.
Δυνατότητα Προετοιμασίας για την πιστοποίηση Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch/ÖSD-KID A2.

Τμήμα προετοιμασίας για  Zertifikat B1 (JB1)

Β1

Ώρες:
Α. Μία φορά την εβδομάδα από 2 ώρες. (Σύνολο 2 ώρες την εβδομάδα)  
β. Δύο φορές την εβδομάδα από 1,5 ώρες. (Σύνολο 3 ώρες την εβδομάδα)
Περιγραφή: Σε αυτό το τμήμα γίνεται η προετοιμασία για την εξέταση Zertifikat B1 του Goethe Institut ή του ÖSD Institut.

Τμήμα προετοιμασίας για Zertifikat B2 (JB2)

B2

 Ώρες:
Α. Μία φορά την εβδομάδα από 2 ώρες. (Σύνολο 2 ώρες την εβδομάδα)  
β. Δύο φορές την εβδομάδα από 1,5 ώρες. (Σύνολο 3 ώρες την εβδομάδα)
Περιγραφή: Σε αυτό το τμήμα γίνεται η προετοιμασία για την εξέταση Zertifikat B2 του Goethe Institut  ή του ÖSD Institut.

Τμήμα προετοιμασίας για Zertifikat C1 (JC1)

C1

Ώρες:
Μία φορά την εβδομάδα από 2,5 ώρες. (Σύνολο 2,5 την εβδομάδα)  
Περιγραφή: Σε αυτό το τμήμα γίνεται η προετοιμασία για την εξέταση Zertifikat C1 του Goethe Institut ή του ÖSD Institut.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

(ηλικίες 18+ χρονών)

Α. Όλα τα προγράμματα μπορούν να προσαρμοσθούν στις ανάγκες των μαθητών, γιατί είναι χωρισμένα σε τετράμηνα. Β. Σε κάθε επίπεδο μπορεί να δώσει ο μαθητής τις πιστοποιήσεις που προσφέρονται από όλους τους φορείς. Γ. Για την ομοιογένεια των τμημάτων μπορεί να προηγηθούν ή να γίνουν παράλληλα προσωπικά μαθήματα ενσωμάτωσης χωρίς επιπλέον χρέωση.

Εντατικό τμήμα Αρχαρίων

Α1-Β1

Ηλικία: 18+

Διάρκεια: 8 μήνες

Ώρες: 2 φορές την εβδομάδα από 2 ώρες (4 ώρες σύνολο)
Περιγραφή: Ο ενήλικας ξεκινάει από το μηδέν και μπορεί να δώσει την εξέταση Zertifikat B1 σε 8 μήνες. Στο τέλος του προγράμματος μπορεί να συνεννοείται στην καθημερινή επικοινωνία στην Γερμανία.

Υπερεντατικό τμήμα Αρχαρίων

Α1-Β2

Ηλικία: 18+

Διάρκεια: 12 μήνες

Ώρες: 2 φορές την εβδομάδα από 2 ώρες (4 ώρες σύνολο)
Περιγραφή: Ο ενήλικας ξεκινάει από το μηδέν και μέσα σε 12 μήνες μπορεί να δώσει αρχικά την εξέταση Zertifikat B1 και στο τέλος του προγράμματος την εξέταση Β2. Ο μαθητής μαθαίνει να επικοινωνεί στην καθημερινή ζωή όπως και να εκφράζει την γνώμη του σε δύσκολα θέματα.    

Υπερεντατικό τμήμα

Β1-B2

Ηλικία: 18+

Διάρκεια: 8 μήνες

Ώρες: 2 φορές την εβδομάδα από 2 ώρες (4 ώρες σύνολο)
Περιγραφή: Ο μαθητής ξεκινάει από την βασική γνώση των Γερμανικών και σε 8 μήνες μπορεί να δώσει το Zertifikat B2. Στο τμήμα ολοκληρώνεται η εκμάθηση της δομής της γλώσσας και ο μαθητής μπορεί πλέον να εκφράζει την γνώμη του σε δύσκολα θέματα.

Υπερεντατικό τμήμα

B2 C1

Ηλικία: 18+

Διάρκεια: 12 μήνες

Ώρες: 2 φορές την εβδομάδα από 2 ώρες (4 ώρες σύνολο)
Περιγραφή: Ο ενήλικας ξεκινάει από την βασική γνώση των Γερμανικών και μέσα σε 12 μήνες μπορεί να δώσει αρχικά την εξέταση Zertifikat B2 και στο τέλος του προγράμματος την εξέταση C1. Στο τμήμα μαθαίνει να εκφράζεται σε όλους τους τομείς της ζωής, εκπαίδευσης και εργασίας.

Εντατικό τμήμα

C1

Ηλικία: 18+

Διάρκεια: 12 μήνες

Ώρες: 2 φορές την εβδομάδα από 2 ώρες (4 ώρες σύνολο)
Περιγραφή: Ο ενήλικας ξεκινάει από την καλή γνώση των Γερμανικών και μέσα σε 8 μήνες μπορεί να δώσει την εξέταση Zertifikat C1. Στο τμήμα μαθαίνει να εκφράζεται σε όλους τους τομείς της ζωής, εκπαίδευσης και εργασίας.

Εντατικό τμήμα

C2

Ηλικία: 18+

Διάρκεια: 8 μήνες

Ώρες: 2 φορές την εβδομάδα από 2 ώρες (4 ώρες σύνολο)
Περιγραφή: Ο ενήλικας ξεκινάει από το επίπεδο C1 και μέσε σε 8 μήνες μπορεί να δώσει την εξέταση Zertifikat C2. Στόχος του τμήματος είναι ο μαθητής να αξιολογείται από τον Γερμανό συνομιλητή ως άριστος χρήστης της γλώσσας.   

Εντατικό τμήμα επιπέδου Β1

Β1

Ηλικία: 18+

Διάρκεια: 4- 6 μήνες

Ώρες: 2 φορές την εβδομάδα από 2 ώρες (4 ώρες σύνολο)
Περιγραφή: Ο ενήλικας που έχει κάνει παλιότερα Γερμανικά χωρίς να έχει αποκτήσει την πιστοποίηση Β1 ή που έχει ξεχάσει αρκετές από τις γνώσεις, έχει την ευκαιρία να επαναλάβει γρήγορα όλο το επίπεδο, να δώσει την πιστοποίηση Β1 και να συνεχίσει για τις επόμενες πιστοποιήσεις άμεσα.

Τμήμα Προετοιμασίας TestDaf

C1/C2

Ηλικία: 18+

Διάρκεια: 2 μήνες

Ώρες: 1 φορά την εβδομάδα από 2 ώρες
Περιγραφή: Το τμήμα γίνεται παράλληλα με τμήματα C1 και C2 και προετοιμάζει τον μαθητή να δώσει την εξέταση TestDaf την γλωσσική εξέταση των γερμανικών πανεπιστημίων για να μπορέσει ο μαθητής να ξεκινήσει τις σπουδές στην Γερμανία. (Γίνονται αποδεκτές και άλλες πιστοποιήσεις)   

Scroll to top