Γερμανικά Πανεπιστήμια

Περιγραφή: Συνάντηση με τον υποψήφιο φοιτητή για αποσαφήνιση των προϋποθέσεων εγγραφής και τον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών για την επιτυχία της αίτησης. Κλειδί της επιτυχημένης αίτησης είναι η σωστή παρουσίαση των βιογραφικών στοιχείων. Σύνταξη χρονοδιαγράμματος με όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη αποστολή της αίτησης.    

Περιγραφή: Ενδιαφερόμενοι για φοίτηση στα πανεπιστήμια της Γερμανίας μπορούν σε προσωπική συνάντηση να παραθέσουν τους στόχους και το βιογραφικό τους.  Ενημέρωση για όλες τις δυνατότητες σπουδών. Ακολουθεί έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα σπουδών για να ενημερωθούν για τις δυνατότητες και πιθανότητες σπουδών. Στο επίκεντρο της ενημέρωσης είναι οι προϋποθέσεις , το αντικείμενο και το κόστος των σπουδών.       

Περιγραφή: Σύνταξή του βιογραφικού φοιτητή, απόφοιτου ή εργαζομένου για σπουδές ή εργασία στην Γερμανία. Με βάση το βιογραφικό στα ελληνικά γίνεται η προσαρμογή στις απαιτήσεις των γερμανικών πανεπιστημίων και εταιριών. Γίνονται απαραίτητες προσθήκες και αφαιρέσεις όπως και επιλέγεται η σωστή διατύπωση στα Γερμανικά για μια πετυχημένη χρήση στη Γερμανία.

B2-C2

Προσωπικά Μαθήματα

Ώρες: 12 ώρες βασική προετοιμασία.

Περιγραφή: Προετοιμασία συνεντεύξεων για Bachelor και Master σε γερμανικά πανεπιστήμια. Ειδικό βάρος στην σωστή παρουσίαση του βιογραφικού και των στόχων στις σπουδές. Τα σεμινάρια γίνονται από καθηγητές με σπουδές στη Γερμανία.

Β2/C1/C2

Ηλικία: 18+

Διάρκεια: 2 μήνες

Ώρες: 1 φορά την εβδομάδα από 2 ώρες

Περιγραφή: Το τμήμα γίνεται παράλληλα με τμήματα C1 και C2 και προετοιμάζει τον μαθητή να δώσει την εξέταση TestDaf την γλωσσική εξέταση των γερμανικών πανεπιστημίων για να μπορέσει ο μαθητής να ξεκινήσει τις σπουδές στην Γερμανία. (Γίνονται αποδεκτές και άλλες πιστοποιήσεις)   

Περιγραφή: Για τους φοιτητές που γράφουν εργασίες στα Γερμανικά σε Γερμανία και Ελλάδα δίνεται η δυνατότητα της επιμέλειας και διόρθωσης των κειμένων τους. Συμβουλές για βελτίωση δομής και βιβλιογραφικής εργασίας. 

Scroll to top